Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Článek v Raportu - reakce

O Branovské ČOV se objevily informace i v rakovnických novinách Raport. Jelikož tento týdeník nevychází v internetové verzi, po dohodě s Raportem jsem obsah zveřejnil na těchto stránkách a tímto mu ještě jednou děkuji. Po posledním pracovním zasedání, kde jsem si od pana starosty vyslechl, jaké lži jsme do článku "napsali", jsem se rozhodl uvést doplňující informace k vyjádření starosty a jeho právníka.

Když to vezmu popořadě:

  • myslím, že opozice nenapadá tak ani skutečnost, že nebyla smlouva zveřejněna, ale to, že co tomu předcházelo, bylo v rozporu se zákonem. A v tomto jsem si jist, že se časem ukáže.
  • Pan právník se sice podivuje nad tím, že když bylo schváleno na zastupitelstvu (kde byl i přítomen), tak je přeci vše v pořádku. To je právě ale trochu omyl, nevím, zda byl až do konce, ale i během zasedání se nedá říci, že probíhalo v souladu se Zákonem o obcích a jsem si jist, že to musí vědět i on, takže se spíše udivuji já, že může napsat, že je vše v pořádku. Už jen skutečnost, jakým způsobem se tvoří dokumenty ze zasedání. Zápis neobsahuje usnesení a to je pak tvořeno na samostatný list. Vrcholem dle mého jsou ty poslední, kde v zápisu chybí podpis druhého ověřovatele (na Branově totiž ověřovatel v podstatě ověřuje zápis, jak co probíhalo, ale to nejdůležitější tedy usnesení už ne). Zde ovšem ještě přiměli 2 další zastupitele, aby byli na zápise podepsaní u kolonky Usnesení. Samotné usnesení není součástí Zápisu a to už je podepsáno jen starostou a rádoby místostarostou. Tedy bylo-li tak myšleno, ti 2 zastupitelé podepisovali "jako usnesení" na papíře, kde byl Zápis (očekával bych, že když už, tak by měli být podepsaní pod usnesením). Proč tomu tak bylo, o tom můžeme jen polemizovat (nebo polemikovat?). 
  • pan starosta si stěžuje, že už jednou obec musela ČOV odmítnout kvůli stížnostem spolku. Zde dle mého názoru opět nehovoří tak úplně pravdu. Musím se přiznat, že nevím, jaký měl být termín dokončení ČOV na první sehnané peníze. Ovšem na veřejném zasedání v září 2014 už pan starosta sděloval, že je sice zpoždění, ale že se na podzim 2014 začne s výstavbou. V té době jsem ještě nebyl v zastupitelstvu a k informacím se člověk dostával ještě hůře než nyní (i když ne, že by to byla zas taková změna, neboť v pozici zastupitele mne starosta stejně sdělil, že veškeré žádosti o informace si mám podat písemně a že mi dle zákona do 30 dní odpoví). Dle mého názoru se po několikaletém plánování stavby najednou zjistilo, že "megalomanství" v podobě výstavby ČOV s kapacitou 400 obyvatel opravdu nemá smysl, když je zde trvale žijících kolem 200. ČOV s takovou kapacitou by opravdu nefungovala. Co bylo důvodem, se mohu jen domnívat, každopádně teprve koncem října 2014 podává OU Branov žádost o změnu stavby před dokončením, kdy se muselo provést nové územní rozhodnutí. A to je myslím hlavní důvod, proč se musela dotace vracet, neboť by se nestihl požadovaný termín., neboť každé podobné řízení není vydáno za 4 týdny (jak si např. myslel pan Karnold předseda stavebního výboru, když mi tvrdil, že před vánoci 2015 podá žádost o stavební povolení na rekonstrukci "Hasičárny" a druhý týden v lednu bude mít vyřízené). Nakonec bylo hotové tuším v srpnu 2016 a díky lhůtě dokončení do konce roku 2016, byla dotace vrácena - kupodivu za toto spolek asi nemohl, nebo aspoň mu to není přisuzováno). Chápu, že je samozřejmě jednodušší říci,že za to může spolek, ale pan starosta by měl též kromě planých slov také sdělit nějaké argumenty. O zdržení výstavby už se též psalo - Proč se zdržela výstavba ČOV?
  • další, kdo podle článku stavbu zdržuje, je Karel Sklenička resp. já, neboť tam mám pozemky a chci z toho mít osobní prospěch. Toto ovšem není pravda a nechápu, jak si pan starosta může toto dovolit do novin napsat (lze jednoduše ověřit na katastru). Na pracovním zasedání mi bylo následně sděleno, že si asi pan redaktor špatně zapsal do poznámek a prý to prověří (je to asi jediná možnost, protože pan starosta "nikdy nelhal a nelže"). Každopádně je pravda, že rodiče tam pozemky mají a už desítky let se snaží s obcí nějak domluvit na řešení, které by bylo jednoznačné a nezpochybnitelné. Logiku OÚ trochu nechápu, myslím, že návrh rodičů, aby obec celou cestu od všech majitelů odkoupila ( i za symbolickou částku) není tak úplně nesmyslný. Pak by byla jednou pro vždy vyřešená obslužnost i údržba. OÚ ale dle sdělení na pracovním zasedání vlastně cestu nepotřebuje (i když pan starosta na druhou stranu v článku uvádí, že ČOV cestu pro obsluhu potřebuje, ale asi je lepší když budou jezdit po "cizím"). Naopak obec „potřebuje“ nutně pozemek kolem ČOV, na kterém se nic stavět nebude a už ho má dokonce koupený za téměř 90 000,- Kč (i když koupě byla též ne zcela podle Zákona o obcích).
  • skutečnost o nákupu pozemku "je trochu úsměvná" i v souvislosti s dalším odstavcem. Nevím, jak probíhalo oslovení jednotlivých majitelů pozemků potřebných pro výstavbu ČOV, ale pokud by to bylo dle správného postupu, tak by mělo být vše písemně. Věřím tedy, že pan starosta má někde dokument, že pan Horn požadoval 600 Kč/m2 a toto svoje tvrzení doloží. Dle mých informací pan Horn požadoval cenu za jakou OÚ nakupoval pozemky pod hřištěm, předpokládám, že to bylo oněch 200 Kč/m2. OÚ ovšem má prioritu ČoV asi nižší, než výstavba hřiště a tak na ni nepřistoupilo. Hodně zvláštní je též čas, jaký měli majitelé na rozmyšlenou, když týden už byla dlouhá doba pro výstavbu, která se plánuje několik let (za těchto 7 dní se stihlo najít druhé řešení, přepracovat projekt a proběhlo územní rozhodnutí, jak uvádí v článku starosta). Jsem přesvědčen, že kdyby OÚ s lidmi jednal, resp. komunikoval a postupoval dle zákona ČOV už dávno stála.
  • závěrečná poznámka o udávání už je asi neslušností chování OÚ k občanům nebo jak to nazvat. Už jsem jednou psal, když obec si tak moc váží občanů, že na ně posílá udání - to mi přijde opravdu nepřístojné. Nejdříve poslal OÚ kontrolu na pár "vyvolených" a když se těm nelíbilo a požadovali kontrolu i u zastupitelů, ti ne aby uznali, že jejich počínání asi nebylo to pravé, ale poslali plošnou kontrolu na celou obec ( jak sděluje pan starosta " Přišla kontrola a jak jsme tak seděli na úřadě, zaznělo, když já, tak tedy všichni. A tak šli kontroloři barák od baráku, rozdávali pokuty,“). Když toto pozdvižení na vesnici skončilo, tak samozřejmě OÚ neřekl, lidi to jsme zařídili my, ale snažili se svalit na druhé. Jsem rád, že se pan starosta k tomuto v článku přiznal, že plošnou kontrolu si "objednali zastupitelé" a lidi už mají jasno. O tomto už se psalo Stavební zákon na Branově. Z posledních řádku je patrné, "že vše je jak má být a OÚ je tu zkrátka pro lidi a dělá vše, aby byli lidi na Branově spokojení".

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.