Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Proč se zdržela výstavba ČOV?

Na veřejném zasedání 24. 6. 2015 bylo jedním z témat ČOV, jejíž výstavba se opět posunula. Poslední termín, do kdy musí být územní rozhodnutí ohledně dotací, se posunul z konce června na září. Za dobu cca 3/4 roku, co chodím na veřejné zasedání, jsem si na nich od pana starosty vyslechl několik variant "kdo za to může".

Tento postoj se mi vůbec nelíbí, zvláště když se řekne pouze A a neřekne se B a argumenty jsou vytržené z kontextu. I na tom to zasedání tomu nebylo jinak.
Proti tomu se snažil argumentovat i J.K. , který byl názoru, že nelze bez potřebných podkladů stanovovat takovéto názory. A snažil se i uvést konkrétní případy, co mohlo stát za zpožděním výstavby. Bohužel myslím, že jeho pokus zanikl ve všeobecné diskuzi. Pokusím se tedy shrnout ze svého pohledu. Zároveň bych chtěl upozornit, že uznávám, že práce v zastupitelstvu není vůbec jednoduchá a každého zastupitele velmi obdivuji, že se v této pozici angažuje. Ale stále jsem názoru, že zastupitelstvo je tady pro občany a ne naopak a vždy by se mělo k názoru občanů alespoň snažit přihlédnout a najít optimální řešení.

 Zasedání září 2014

  • pan starosta argumentoval, že za zpoždění může pan P., jenž má v blízkosti plánované ČOV chatu a díky jeho odvolávání se o 8 let protáhlo. Pokud se ovšem na věc podíváme trochu blíž, tak mohlo být vše jinak. Je pravda, že k odvolávání došlo, ale zároveň měl pan P. celou dobu snahu prosadit umístění ČOV v původní variantě "Ve Škarpech". Tam i dle mého mínění by bylo umístění mnohem lepší, neboť Čov je "méně na očích". Tato varianta, dle pana starosty ztroskotala na tom, že majitel nechtěl prodat pozemek resp. následně, že za pozemek chtěl velké peníze. Ovšem vše proběhlo trochu jinak. Majitel při první schůzce opravdu pozemek neslíbil prodat, ale jak sám pan starosta řekl, přišel "až za 14 dní" na úřad s předvyplněnou smlouvou za cenu 70 000 Kč. Bylo mu sděleno "My už tě nepotřebujeme, zařídili jsme se jinak". Jistě obdivuhodné a rychlé vyřešení situace ovšem z dlouhodobějšího pohledu mi nepřijde ideální, když skutečnost, že se nemohlo počkat 14 dní, zapříčinila zpoždění 8 let. Navíc pak i pan P. navrhl, že pozemek "Ve Škarpech" vykoupí a pro potřeby ČOV daruje obci. Opět ale už nebyl vyslyšen. Výsledek všech těchto rozhodnutí je takový, že obec vyjde nákup pozemku o 250 000,- více a stavba se prodloužila minimálně o 8 let. Skutečně tedy je viníkem pan P.?
  • dalším "hříšníkem" byl pan Z., který nedovolil mít na svém pozemku technologickou část ČOV, přestože souhlas přislíbil. Když se opět podíváme trochu podrobněji tak to bylo takto. Pan Z. přislíbil svůj pozemek k dispozici, ale s podmínkou, že na něm bude moci stavět, tedy že bude zahrnut do územního plánu. Konání OÚ v tomto směru ovšem skončilo na úředním sdělení, že nemají námitek pro zahrnutí parcely do územního plánu a že si pan Z. může tento úkon udělat a samozřejmě zaplatit. V takovém to případě se mu vůbec nedivím, že souhlas k ČOV nedal. Pokud OÚ požaduje zabrat kus pozemku, kde se navíc předpokládá, že se bude muset provádět jisté úkony během provozu ČOV (tedy že majitel pozemku bude omezován na svých právech i v budoucnu), měl by OÚ vyvinout mnohem vetší úsilí a minimálně zajistit dle požadavku majitele, aby se pozemek stal stavební parcelou. Je dle Vašeho názoru chyba opravdu v panu Z.?
  • komplikaci způsobila i rodina P., kdy nedovolila trasu ČOV po svém pozemku a navíc tím připravila obec o 2,5 mil. Toto je opravdu silné obvinění a opět se trochu pozapomnělo říci vše. Takže podobněji - trasa ČOV byla naplánovaná přes pozemek rodiny P. Ale tento pozemek měl v dlouhodobém pronájmu soused. Tudíž pan P. sdělil, že souhlas nemůže dát a odkázal na souseda, neboť ten se k dané věci logicky musel též vyjádřit. Stanovisko souseda, jenž měl pozemek v pronájmu bylo "údajně zamítavé", ale to na věci nic nemění. Důležité je, že pan P. opravdu nemohl dát souhlas, když neznal názor souseda. Ovšem veřejnosti se toto už nesdělilo a pouze konstatovalo..."kvůli rodině P. jsme přišli o 2,5 milionu"!!!!. Z pozice OÚ je o to horší, že ve snaze o vyřešení problému a v podstatě na popud OÚ byla sjednaná schůzka všech zúčastněných na stavebním úřadě. A výsledek? Jeden majitel dorazil odněkud z Benešova druhý z Prahy a zástupce OÚ Branov pan K.? Ten se nedostavil vůbec a neobtěžoval se ani omluvit. Toto je dle mého vrchol neprofesionality a navíc v kontextu, že pak "hází" vinu na jiné i jako zbabělost. Takže opět si myslím, že chyboval spíše OÚ.

 Zasedání červen 2015

  • pan starosta tentokrát nařkl, že za veškeré průtahy ve vydání Územního rozhodnutí může rodina Skleničkových. Ovšem zapomněl podotknout, že ÚR na které se v současnosti čeká, bylo podáno teprve koncem v listopadu 2014. Proč tak dlouho? Za několik let co se řešila výstavba se totiž plánovala ČOV s dvojnásobnou kapacitou obyvatel. A teprve na podzim 2014 se zjistilo, že je to nesmysl a to z důvodu problému s fungováním ČOV a také s čerpáním dotace. Myslím, že OÚ nelze asi vytýkat případnou neodbornost jak z hlediska technického tak čerpání dotací (to by měli řešit případní najmutí odborníci), ovšem v celkové pohledu za toto samozřejmě odpovídá. Není správné se zbavovat zodpovědnosti tím, že se to svede na nějakého občana. Kdyby se od počátku navrhovalo na současný počet obyvatel, mohlo se již dávno stavět, resp. ÚR by bylo vydáno mnohem dříve.
  • o dále se zmínilo zdržení ohledně odvolání kvůli přístupové cestě k ČOV. Myslím, že je potřebné před výstavbou mít vyjasněné všechny otázky a cesta kudy se bude ČOV obsluhovat mi přijde jako zásadní. Postavit ČOV a následně řešit kudy se tam bude jezdit, mi přijde nesmysl. V extrémním případě by se mohlo stát, že by bylo postaveno, ale ČOV by nefungovala, neb by nešla obsluhovat. Shodou okolností se jedná o cestu, o kterou rodina Skleničkovic již několik vede spor ohledně užívání a účelu používání. Nutno podotknout, že pozemky ve "sporné" cestě nejsou v majetku jen rodiny Skleničkových. Aby se došlo k domluvě, navrhl před několika lety pan Sklenička OÚ variantu řešení, která pro OÚ jistě není nezajímavá, kdy by se obec stala zadarmo výhradním vlastníkem cesty. V souvislosti s otázkou ČOV a nového ÚR několikrát pan Sklenička upozorňoval, že ač OÚ prvotně naznačil, že by domluva byla možná, nebyly zatím podniknuty žádné kroky k nápravě. Nakonec v lednu 2015 poslal návrh písemně s upozorněním, že nevyjasněná přístupová cesta může být pro ČOV problém. Jaká byla reakce? Žádná, OÚ s majiteli vůbec nekomunikuje, naopak jsme si na veřejných zastupitelstvech vyslechli pokaždé jinou variantu, kudy se přístupová cesta nově vybuduje. Toto řešení pokud se vůbec nějaké najde, bude stát další peníze a čas. Opravdu nejde z pozice OÚ řešit vše silou, ale je potřeba dialogu. Ten se ovšem zatím na OÚ Branov zatím moc "nenosí" a místo něj se použije trochu otřepaná věta.."za všechno může občan x.y".

 

Jakékoliv reakce a názory vítány.

 

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.