Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Stavební zákon na Branově

Každý, kdo v životě stavěl nebo renovoval své obydlí, chatu nebo jinou stavbu, mi jistě dá za pravdu, že s úředníky na stavebním úřadě resp. se Stavebním zákonem to "není vždy jednoduché".

Jelikož je zákon celkem obsáhlý, je asi pochopitelné, že není úplně jednoduché se v něm vyznat, ale na druhou stranu by díky němu měly jednotlivé stavební činnosti mít nějaká pravidla. Za poslední dobu, co jsem zpět na Branově, jsem zaznamenal několik zajímavých postřehů, které myslím stojí za zveřejnění.

 

Předem opět upozorňuji, že práce každého zastupitele si velice vážím, neb už dle mých vlastních zkušeností to není zrovna jednoduché. Zároveň si také nemyslím, že by člověk, který tuto funkci vykonává jako "amatér", musel vše znát a "neměl právo na chybu". Řádky viz. níže bych chtěl prezentovat, že v těchto případech se nejednalo o chybu ale záměr (možná se pletu, ale to už ať si udělá názor každý zvlášť). Na Branově je v současnosti a byla i v minulosti zřízena pro otázky výstavby "stavební komise". Ta by měla v obci řešit jednotlivé přípravy výstavby, či rekonstrukce apod., ovšem ve věci stavebního zákona konat nemůže!!!! (pozn.: Nový stavební zákon nestanoví působnost orgánů obcí, které nejsou obecným stavebním úřadem, a neumožňuje přenést na tyto obce část pravomoci stavebního úřadu. Neobsahuje ustanovení obdobná jako § 122 a 124 starého stavebního zákona. Tzn. neruší komise výstavby, ale již jim nesvěřuje žádné působnosti. Komise podle § 122 zákona o obcích může MMR říjen 2010 2 zřídit rada obce jako své iniciativní a poradní orgány. Na tom stavební zákon nic nemění, ale těmto komisím už nejsou svěřeny přímo ze stavebního zákona žádné působnosti.)

 

Jak už je asi o Branovu všeobecně známo od doby, kdy byl F.J. vyhozen z místní Sokolovny a "založil" si vlastní hospůdku, je obec rozdělena na dva tábory. Stavební odbor Branov (ano čtete správně, takto byly jednotlivé dokumenty podepsány, i když je to samozřejmě nesmysl na OÚ Branov je pouze stavební komise) začal "kontrolovat" některé stavby. To se jeví jako záslužná činnost, ale myslím, že toto má smysl u aktuálních staveb a ne u staveb, co tu stoji někdy i desítky let. Pominu-li skutečnost, zda má vůbec OÚ toto ve své pravomoci (toto by měl provádět až úřad na Křivoklátě či v Rakovníku), je jistě zarážející, že kontroly byly u občanů, kteří si dovolili začít chodit do nové hospody.Dle mého názoru jde o "šikanu některých občanů" a je to o to smutnější, že OÚ se sice snaží najít u nich nějaké chyby, ale sám není schopen chovat se dle zákona a to v základních otázkách (podrobnosti níže).

 

Podařilo se mi sehnat několik příkladů:

 1. Nahlášená kontrola ohledně septiku na p. J. (znalým situace jen připomínám, všimněte si data podání a dále si vzpomeňte na veřejné zasedání z letošního jara, kde pan starosta místostarosta i pan Karnold tvrdili, že nikdy žádnou žádost ohledně kontroly septiků neposílali!!!)
 2. Když potřeboval pan P. vyjádření na rekonstrukci roubenky, kde bylo potřeba nahradit i staré roubení a tudíž se "zasáhlo" do obvodových zdí a musel toto řešit stavební úřad. OÚ v tomto případě měl k vyjádření "laxní přístup" resp. dělal vše pro to, aby se muselo žádat o stavební povolení. Nutno podotknout, že roubenka je historická památka a už z tohoto hlediska si památkáři samotnou rekonstrukci ohlídají. Při rekonstrukci zůstal zcela zachován půdorys, takže veškeré „vzrušení“ bylo zbytečné.
 3. Žádost OÚ o doložení dokumentů k objektu stodoly u pana V. - Jak jsem psal, dle nového zákona nemá OÚ na toto konání pravomoc a je zarážející, že chtějí doklady na něco, co tu stojí několik desítek let.
 4. Žádost o doložení dokumentů ke stavbě pergoly u pana J. - stejný případ jako v předešlém bodě.
 5. Vyvinutí značného úsilí a nakonec z rozhodnutí stavebního úřadu nutnost odstranění WC i pana J. v nové hospodě (Tím neschvaluji výstavbu záchodku "načerno", ale zmiňuji zde z důvodu, že stavebník v tomto případě udělal chybu a neměl souhlas souseda a podobný případ se pak na Branově stal ještě jednou, ale o tom později)
 6. Pan Z. pak měl doložit doklady na stavbu své chaty.

 

A nyní k tomu jak staví OÚ:

 1. Výstavba chodníku k řece - ano vypadá to, že na vše už jsou vydaná veškerá povolení, ale když přihlédnu jaké měl OÚ úsilí, aby "přesně se vyjádřil k rekonstrukci roubenky" viz. výše bod 2., tak v tomto případě při nahlašování stavebního záměru pochybil. Přesněji řečeno záměr popsal trochu jinak, neboť co já pamatuji (cca35 let) a prověřoval jsem i u pamětníků, tak k řece žádný chodník nikdy nevedl. Takže ho lze nyní těžko rekonstruovat (jak je popsáno v záměru), ale musí se v podstatě postavit znova.
 2. Podobná záležitost se týká střešních oken na přívoze. Ovšem zde už se mi jeví jako zásadnější, jelikož byl změněn vzhled dle mého pro Branov důležitého objektu. Navíc jak zde všichni víme, v naší lokalitě mají ochranáři celkem zásadní slovo a občan si musí nechat schvalovat na svém RD i barvu své střechy. V tomto případě ovšem okna schválili, což mi připadalo hodně divné. Když jsme začali zjišťovat podrobnosti, výsledek je opět podobný jako v případě chodníku. OÚ podal ohlášku na udržovací práce, spočívající ve výměně střešních oken. Tedy oken, které na přívoze nikdy nebyly. Stavební úřad resp. CHKO i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR byly v tomto případě uvedeny v omyl a chyba (dle mého mínění záměrná) je na OÚ Branov. I když "pamětník" pan Karnold stejně jako v případě chodníku i nyní tvrdí, že tam okna byla, realita je jiná. Na internetu se mi podařil najít článek pana Konečného z dubna 2012, kterému děkuji za možnost použít jeho fotografii. Na ní je patrné, že střešní okna tam opravdu nejsou.
  okna ne okna ano
  Ohláška pak byla podaná o cca 4 měsíce později.
 3. Vrcholem pak je stavba přístřešku vedle přívozu "načerno", kdy nejen že OÚ stavbu na úřadě vůbec neohlásil, ale neobtěžoval se zeptat ani majitele sousedního objektu, na který mu přístřešek připojili. Dokonce mu na jeho zeď přidal dalších cca 10cm zdi. Toto je nevídané. Jak jsem psal dříve, dalo by se snad "omluvit" neznalostí zákona, ale vzhledem k tomu, že odstranění WC v nové hospodě byl naprosto stejný případ, tak je tato výmluva neopodstatněná. Navíc zarážející je též chování OÚ, který ne aby uznal chybu a snažil se o nápravu, naopak se snaží přejít "do útoku". Samozřejmě nejde jen o to, že se jedná o černou stavbu, ale i o to, že na stavbu byly použity peníze daňových poplatníku, tedy nás všech.

 

Co říci závěrem? Myslím, že si z výše napsaného každý udělá obrázek sám, nicméně si dovolím ještě jednu poznámku. Když jsem na pracovním zasedání vznesl otázku, zda byla přístřešek postaven na černo nebo ne, byl jsem šokován odpovědí předsedy stavební komise. ....."no když se stavělo, tak to načerno nebylo, ale když si majitelka začala stěžovat tak se nějak ukázalo, že černá stavba je". !!!! Což mi nedalo a chtěl jsem nějak blíž osvětlit a bylo mi sděleno... "Kde není žalobce, není soudce". Na toto už jsem nedokázal reagovat. Tento přístup už jen vzbudil ještě větší obavy k chystané výstavbě ČOV, což je stavba za 30 mil. Protože takové to chování je neakceptovatelné.

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.