Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Je na stavbu ČOV opravdu vše připravené?

Trochu se zpožděním reaguji na poslední zasedání (30.6.2016), kde pan starosta opět urážlivě hovořil o činnosti spolku ZSB.

Mimo jiné odsuzoval dopis, který přišel na obec, kde se mu prý předseda spolku "vysmívá", že dle slov pana starosty se měla ČOV začít stavět v květnu a zatím se nic neděje. Přičemž pan starosta hned dodával, že tento termín nikdy neřekl. Jelikož jsem si podobné informace vyslechl i na "pracovních zasedáních" nedalo mi a rozhodl jsem se zjistit skutečnost.

 Pominu-li x termínů, které jsem z úst pana starosty zaslechl, že se začne stavět (poprvé to bylo listopad 2014, na veřejném zastupitelstvu 5.9.2014, které jsem navštívil, před volbami), tak květnový termín 2016 je zmiňován i v článku v Rakovnickém deníku. Ale to asi není tak podstatné, důležitější je spíše onen dopis, co panu starostovi přišel resp. na OÚ Branov. Spojil jsem se s předsedou spolku ZSB a jediný, ve kterém se o podobné věci píše, je dopis na Odbor životního prostředí v Rakovníku, kam spolek zaslal své připomínky. Když si toto člověk přečte, nelze jinak než s ním souhlasit, resp. hlavně se závěrem, kde je konstatován názor, že stavba ČOV resp. podklady pro ni nejsou ještě 100% připraveny. Na každém pracovním zasedání slyším, jak rodina Skleničkovic brzdí celou ČOV atd.

A toto je druhý důvod, proč jsem se rozhodl napsat tento článek.

 Celá výstavba ČOV má stát 25 mil. a buďme realisté, odhadoval bych spíše na 30. V současnosti je dle slov pana starosty celá částka pokryta a přislíbena z dotací. V takovémto případě jsou pak ale podmínky, které je potřeba dodržet (jak administrativní, realizační ale třeba i termín dokončení). Za jakékoliv nesplnění hrozí sankce. Můžeme polemizovat (pro některé "polemikovat") o jejich výši pro dané pochybení, ale jsem názoru, že by mohly být pro OÚ likvidační. Na zastupitelstvu jsem neustále osočován, že akorát děláme naschvály, aby se ČOV nestavěla. Slova, kterými se snažím argumentovat v dané afektové atmosféře, stejně nikdo nevnímá, tak třeba si zde přečtou v klidu.

Stejně jak se píše v připomínkách spolku, nejsem přesvědčen, že je vše připraveno pro zahájení stavby a skutečnost, že předseda stavební komise řekne, že je vše legislativně připraveno a nic nebrání stavbě, mi naopak dodává ještě více nejistoty. Na pár příkladech se pokusím popsat proč:

 Přístřešek u přívozu - na veřejném zastupitelstvu konstatuje, že OÚ při výstavbě přístřešku nijak nepochybil. Když argumentuji vyjádřením Stavebního úřadu Křivoklát, tak se mi dostává odpovědi v duchu: Výstavba proběhla v pořádku a vše bylo OK, teprve když si začal spolek stěžovat, tak se zjistilo, že se to musí dořešit. Je pravda, že nyní je asi již vše v pořádku, neboť OÚ se se sousedem již domluvil, ale i tak bych čekal jinou odpověď. (např. ano omlouváme se, udělali jsme chybu, kterou jsme napravili a se sousedem se domluvili).

Výměna střešních oken na přívoze - OÚ podal v minulosti na stavební úřad žádost na výměnu oken na budově přívozu. Jsem přesvědčen, že dostal souhlasné stanovisko, právě kvůli slovu výměna, kdy se předpokládá výměna za vzhledově podobná okna. Na můj argument s fotkou v ruce, že tam v minulosti žádná okna nebyla mi pan předseda odpověděl, že byla na druhé straně (což je samozřejmě též lež a i kdyby tomu tak bylo, tak by instalací oken na jiná místa než byla původní porušili stavební zákon). Momentálně je už tvrzeno, že tam okna byla, ale v době kdy jsme ještě nebyli na světě. To ovšem před stavební zákonem též neobstojí, jelikož se nejedná o výměnu a hlavně dle mého názoru se vždy řeší stav k současnosti. Asi těžko někdo dnes může přijít, že chceme někdo postavit něco co tam už desítky let nestojí a opírat se o to že to tam někdy možná bylo.

Další drobná nejasnost je zda jsou opravdu souhlasy od všech majitelů, na nichž se má stavba realizovat. Kdy např. v dokumentu Oznámení - Zahájení řízení o změně stavby, je uveden pozemek 431, na který není souhlas vlastníka. Ač pan předseda stavební komise ujišťuje, že tam stavba stát nebude (a je to docela i možné), jsem názoru, že než se začne výstavba, měla by i tato skutečnost být vyřešena (např. nějakým stanoviskem stavebního úřadu). Spolehnout se na slova pana předsedy, že je to "jen" administrativní chyba mi při stavbě za 25 mil přijde opravdu bláznovství.)

Stavební povolení jsou kompletní:

1) Tvrzení, že je vše připraveno a v květnu 2016 by se mohlo začít, zcela vyvrací výše uvedený dokument Oznámení - Zahájení řízení o změně stavby, kdy 20.5.2016 se teprve řeší připomínky ke změně stavby před dokončením. Jen připomínám, že tuto změnu navrhl cca před rokem sám OÚ neb původní projekt neodpovídal současné potřebě obyvatel a za toto zdržení tedy nelze vinit spolek ani nikoho jiného.

2) Skutečnost, že dokumentace je zatím nekompletní utvrzuje i další další řízení, které bylo zahájeno teprve 9.6.2016, kdy se jedná o krátkou propojku příjezdové komunikace. Nevím, jak to vzniklo, ale přijde mi, že se na tento kousek pozemku asi v minulosti "zapomnělo" a určitě to nebylo vinou spolku.

3) Příjezdová komunikace - kolem této záležitosti se v poslední době asi diskutuje nejvíc. Otázka účelových cest na soukromém pozemku je vždy složitá a v této záležitosti zvlášť. Neb i kdyby nakonec byla opravdu komunikace prohlášena za účelovou, tak v době vzniku jistě o nějaké ČOV nebylo ani tušení. To, že by nyní měla po této komunikaci jezdit těžká technika a v budoucnu na ní jezdit komerčně za účelem zisku (co si budeme povídat i vývoz jímek je podnikání) dle mého vznáší do celé záležitosti spoustu další otázek. Opět jen připomínám, že ČOV bude stát minimálně 25 mil. a v případě pochybení se o dotace může přijít a dokonce mohou následovat penále. Názor OÚ resp. pana předsedy stavební komise je také celkem rozporuplný. Nejdříve byl argument, že je cesta v pasportu cest a že není o čem diskutovat. Když ovšem rodiče požádali o zaslání tohoto pasportu, bylo jim sděleno, že do něj možno nahlédnout na OÚ. Nedalo mi a požádal jsem pana předsedu, aby mi ho na jednom pracovním zasedání ukázal. Tak jsme našli barvičkou nakreslenou cestu v mapě, ale v pasportu ve výpisu pozemků to chybělo. Že se jedná "jen" o administrativní chybu už myslím nelze tolerovat. Mimochodem v podobném duchu je i vyjádření z Odboru dopravy

Nově je tedy OÚ konstatováno, že se jedná o účelovou komunikaci a že prostě není problém. Ovšem účelová komunikace je v podstatě bez údržby, resp. majitelé nejsou nuceni udržovat (zároveň nesmějí dělat překážky), což je dle mého též zásadní problém. Majitelé nejsou povinni udržovat a nikdo jiný na jejich pozemku žádné údržbové práce dělat nesmí. Vyvstává tedy otázka, jak se bude řešit v případě pohybu těžké techniky. Toto dle mého musí být též vyřešeno před zahájením, nelze to nechat "vyhnít" a říci, že to nějak dopadne.

V otázce cesty je, jak jsem již psal, asi nejvíce otázek a dost si protiřečí i OÚ, kdy sice tvrdí , že je vše v pořádku a může se cesta pro ČOV používat, ovšem na druhé straně pan starosta zas tvrdí, že se postaví nová cesta jinudy a bude klid. Opět tedy nevím kde je pravda, navíc výstavba nové cesty by byla celkem finančně náročná a nemohu s ní jako zastupitel, který se snaží vykonávat svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem, souhlasit. Smutné na celé záležitosti je, že záležitost cesty mohla být už dávno vyřešená, pokud by se přistoupilo na návrh manželů Skleničkových, který dle mého a ne jen mého je pro obec velmi výhodný (např. ve srovnání s výstavbou nové cesty). Ovšem toto se tu prostě "nenosí" jednou "někdo rozhodl" a prostě to tak bude!. A tak za celou dobu několika let se nikdo ze zastupitelstva neobtěžoval (ač na předposledním zasedání to bylo i schváleno) všechny majitele svolat a pokusit se o domluvu třeba v duchu návrhu Skleničkových. Vymlouvat se na to, že sice návrh odprodeje je za symbolickou cenu, ale že ostatní by mohli chtít víc je hodně dětinský. Navíc jsem přesvědčen, že ač by chtěli majitelé jakoukoliv částku, vždy to vyjde levněji než výstavba nové cesty. Bohužel se obávám, že je nyní už asi pozdě, protože chování OÚ vůči majitelům a vůbec vůči občanům je "slušně řečeno neslušné".

Jsem názoru, že z výše uvedeného je patrné, že otázek k řešení je ještě dost. Myslím, že se mi nemůže nikdo divit, když tak úplně nevěřím slovům pana předsedy stavební komise, že na ČOV je vše připraveno. A opravdu to nesouvisí s tím, že bych chtěl jen pořád něco blokovat. Výstavbu ČOV jsme měli i my ve svém volebním programu, ale taktéž cítím jistou morální povinnost, nezanechat našim nástupníkům "černého Petra" v podobě dluhu, ze kterého by se obec vzpamatovávala desetiletí.

 

Pozn: Jak se na Branově úřaduje možno přečíst i v minulých článcích např:

Stavební zákon na Branově

Jak je to tedy se "stížnostmi"????

 

Sdílej...

Dokumenty požité v článku:

 

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.