Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Chodník u přívozu - aktuální stav

20160821 175037Toto úterý (16.8.2016) na OÚ jsem jako člen stavební komise vznesl dotaz, jak to vypadá s dokončením chodníku k řece. Byl jsem ubezpečen, že v pátek bude hotovo.

Na dotaz, jakým způsobem se celý chodník bude řešit, mi bylo sděleno, že vše bude udělané dle projektové dokumentace. Nedalo mi a šel jsem se v neděli přesvědčit, jak to tedy u přívozu vypadá. Rozhodnutí o výstavbě takového chodníku bylo špatné. Přiznávám, že jsem při jednom z mých prvních hlasování o využití dotace 100 000,- na provoz a údržbu Pamětní síně Oty Pavla byl též pro. Ovšem v té době jsme o přesném využití peněz neměli ponětí a myslím, že při hlasování pan starosta porušil čl. IV bod 4 Jednacího řádu OÚ Branov. Chybou zastupitelů pak bylo, že se podrobnějších informací nedožadovali.
To, že se nakonec bude dělat chodník, který povede až k řece, jsme začali řešit až v příštích dnech. Už jsem se k dané situaci vyjadřoval v několika článcích v minulosti (viz Dotazy na chodníkChodník u přívozu), kdy zastávám názor, že se do daného místa vůbec nehodí, ale dnes už spíše vyvstává problém co s tím. Je neděle a chodník vypadá ještě hůře než před cca 3 týdny kdy jsem šel kolem.
Nyní to vypadá, že všechny problémy "zůstanou" na realizátorovi celé stavby, který je v této situaci trochu nevinně. Jeho jediné pochybení asi bylo, že se k realizaci odhodlal, aniž by měl všechny informace k realizaci. Jak jsem psal výše, odpověď pana starosty, jak bude chodník dokončen, byla, že vše bude podle projektu a že to je věc realizátora. Když jsem se v lednu 2015 po projektu sháněl, abychom mohli způsob provedení práce zkontrolovat, byl mi předán tento dokument

. Opravdu se nejedná o projekt a podle tohoto stavební firma nemůže být schopná chodník udělat.
Bohužel musím konstatovat, že asi "došlo na má slova" a výsledek podle toho vypadá. Zatím je hotový jen "rovný úsek" a i ten absolutně nedrží pohromadě, dle slov převozníků jsou všichni návštěvníci síně z chodníku velmi rozčarování a jeho využití je "nulové". Realizovat chodník až k řece v této podobně je podle mne nemožné. Neboť každý silnější déšť by pro chodník mohl být pohromou. Ač se na OÚ s mým názorem jistě neztotožní, jsem přesvědčen, že v tomto případě se raději dotace neměla čerpat. Jsou to jen vyhozené peníze a ještě vyvstává otázka, jak bude poskytovatel dotace spokojený s výsledkem. Neznám podmínky dotace, ale myslím, že by se mohlo stát, že po zhlédnutí výsledku, by mohl vzniknout požadavek na částečné nebo celé vrácení dotace.
A to se chystá další stavební úprava na přívoze u sociálního zařízení, kde se má budovat síň Hugo Pavla a je potřeba zpevnit resp. udělat opěrný taras. Na toto prý už se stavební povolení a projekt již též zpracovává. Doufejme, že toto se nám všem zastupitelům povede ohlídat lépe a realizaci dopadne úspěšně.

 

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.