Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Obecní nástěnka podruhé

Zveřejněný text panem J.Š.

Po posledním zasedání, které dle našeho bylo v určitých chvílích hodně vzdáleno slušnému a kultivovanému jednání, jsme nabyli názoru, že už si toto nemůžeme nechat líbit. Jak útoky na spolek, tak na zastupitele, kteří byli řádně zvoleni na kandidátce spolku.

Proto jsme poslali otevřený dopis panu starostovi (viz předminulý článek - Otevřený dopis starostovi), který veřejné zastupitelstvo řídí a z velké části je též odpovědní na řádný průběh. Zároveň jsme ale poslali výzvu panu J.Štillerovi, který stejně jako v minulosti na zasedání vystoupil a přednesl svůj projev, který byl plný pomluv a urážek na adresu spolku a jeho sympatizantů a požadovali jsme omluvu a dále nabídli možnost setkání a otázky, na které máme rozdílně názory se pokusit vyřešit ke spokojenosti všech. Abych se já osobně přiznal, moc jsem nevěřil, že by se pan Štiller za svůj výstup omluvil (čekal jsem, že se vše obejde bez reakce), ale to, co po obdržení výzvy udělal, mne hodně překvapilo. Pan Štiller místo sebereflexe zvolil konfrontaci a na naši výzvu zareagoval zveřejněním svého postoje na veřejných tabulích v obci. Z textu je patrné, že jeho projev na VŘ nebyl jen "chvilkovým pohnutím mysli", který by se za jistých okolností dal pochopit, ale že si za svým názorem stojí i nadále. Ovšem co je podstatnější, zveřejnil též jakýsi anonym, kde se vyhrožuje fyzickou likvidací a autora tohoto přisuzuje jak jinak než někomu ze Spolku. Toto spolek důrazně odmítá, neboť spolek a jeho členové jednali a jednají vždy otevřeně a pod své postoje a názory se podepisují.

Pozn:

Z dopisu pana J. Štillera se dá souhlasit asi s jediným, pokud někdo bezdůvodně píše udání, měl by za to v případě neprokázání nést zodpovědnost. Bohužel z jednání pana J. Štillera soudím, že on bere za udání úplně veškerou korespondenci, co spolek pošle. Ano, například na ministerstvo vnitra bylo posláno upozornění na dle našeho názoru chybu při podepisování smlouvy na ČOV v hodnotě 36 mil. Kč bez schválení zastupitelstvem. MV již vydalo stanovisko a dalo nám za pravdu, že bylo postupováno v rozporu se zákonem. Jedná se v tomto skutečně o udání? Je opravdu normální, že o 36 mil. (tedy částkou, která by pokryla rozpočet obce na  cca 10 let) rozhoduje jeden člověk?

Pan J. Štiller zmiňuje spoustu udání, avšak chybí jakýkoliv dokument či důkaz, co by jeho tvrzení podpořil. A to i například u anonymu, který mu údajně poslal někdo ze spolku (už jen způsob napsání- slovosled, chybějící a použitá slova jsou zarážející a nevypovídají moc o autorově inteligenci), že ho spolek zlikviduje. Co vím, tak toto vyšetřovala i policie ČR a pachatele nezjistila, nicméně pan Štiller má jasno. Jak to asi tak bývá, 100 krát vyslovená lež se pak  stává pravdou, které on asi opravdu věří.

Nicméně si dovolím tu uvést pár příkladů kontrol o kterých vím:

  • podstatná část je od K.K (stavební výbor OÚ) podrobněji rozepsáno v článku Stavební zákon na Branově - už jen skutečnost, jak je formulováno: nám jako úřadu chybí doklady tak občane je dodej. Nemělo by to být naopak? Neměl by mít úřad povinnost jednotlivé dokumenty evidovat? Dále je velmi zarážející, že se v nich píše stavební odbor Branov na hlavičkovém papíře OÚ s razítkem OÚ, přičemž stavební odbor na Branově nebyl. A další velmi zásadní věc, myslím hlavně pro občany Branova, jak se k nám zachovali zastupitelé. Když totiž OÚ poslal kontrolu na jednoho občana ohledně septiku a ten (jelikož se nejednalo v jeho případě o ojedinělý případ) "kontroval" podobným způsobem a žádal kontrolu septiků několika osob, převážně zastupitelů, tak samotní zastupitelé toto neunesli a poslali plošnou kontrolu na celou obec (to, že tomu tak bylo, potvrdil pan starosta jak v rozhovoru pro Raport, tak na posledním zastupitelstvu, kde svá slova opět zopakoval....." Přišla kontrola a jak jsme tak seděli na úřadě, zaznělo, když já, tak tedy všichni. A tak šli kontroloři barák od baráku, rozdávali pokuty,“. Toto jednání opravdu není v souladu práce zastupitele, který by měl dělat vše pro občany).
  • tento pátek proběhla kontrola rozvodu vody do chaty sympatizanta spolku p. Picha, který sice neexistuje ale oznamovatel tvrdil, že je "načerno" zaveden ze studny do chaty. Výjezd byl opět neopodstatněný. Ovšem kvůli upozornění nějakého občana (dle pana J.Štillera jistě ze spolku) musela dorazit paní z Rakovníka ze ŽP a paní z Křivoklátu a samozřejmě i pan Pich.

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.