Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Veřejné zasedání 26.3.2015

V souladu se Zákonem o obcích proběhlo po 3 měsících ve čtvrtek veřejné zasedání v místní Sokolovně. Jsem velice rád, že účast občanů byla opět poměrně vysoká. Zasedání se zúčastnili i zástupci firmy ZEPRIS, která by prozatím měla zhotovit ČOV a kanalizaci.

Současný stav je takový, že se odstoupilo od dotace, kterou měla obec přislíbenou, ale výběrové řízení zůstává v platnosti.
Dle slov pana starosty, se o nějakém přepracování projektu a jiné variantě neuvažuje a zastupitelstvo nadpoloviční většinou schválilo na svém "pracovním zasedání", že ČOV se bude prosazovat v současné variantě (2014), která byla vysoutěžena.
K navýšení ceny oproti vysoutěžené ceně naštěstí nedošlo a navýšení ja v podstatě pouze mezi projektovou dokumentací dodávanou na fond k dotaci a vysoutěženou cenou, což si někteří zastupitelé včetně pana starosty asi neuvědomili. Cena za kterou by měla firma realizovat tak zůstává v souladu s vysoutěženou cenou.
Po přečtení minulého usnesení a zpráv jednotlivých komisí byla otevřena diskuze. Zpočátku tedy spíše monolog pana starosty, který informoval ještě o dalším dění v obci a následovala skutečná diskuse.
Bohužel jak už bývá na Branově zvykem zvrhávala se chvílemi do ošklivých a nechutných výlevů proti existenci spolku Za společný Branov a jeho činnosti. Jeho předseda pan Šípek se snažil své kroky obhájit, ale kde není vůle..... Argument, že vesnice se "rozdělila" díky vzniku spolku je opravdu absurdní, neboť k tomu došlo už mnohem dříve. Dle mého zásadní impuls ke smutné situaci na Barnově bylo "vyhození" pana Jiráska ze Sokolovny, který si na základě toho "dovolil" na Branově otevřít svoji hospůdku. V této fázi, pak zcela selhalo "řízení" diskuze resp zasedání, kdo o slovo přihlásil měl problém ho dostat, zatím co ten kdo nejhlasitějï mluvil (aniž by mu bylo slovo uděleno) tak mluvil stále. Pochopit, že spolku jde hlavně o získání informací co se na Branově děje je prostě pro některé lidi nemožný úkol. Najdou se ale i občané, kterým osud Branova není lhostejný a to nám všem dává naději, že naše snaha má smysl. Myslím, že spolek toho nechce tak moc, když má hlavní cíl aby občané byli o všem informováni a neměli pocit, že se za jejich zády děje něco "o nich bez nich".
Viz. příklad výstavby chodníku k řece (pominuli skutečnost, že bylo žádáno o povolení rekonstrukce něčeho co tam nikdy nebylo, tak myslím, že za cenu přes 60 000 by měla být zpracována nějaká vizualizace, aby občané měli představu jak bude nakonec vypadat. Nacházíme se v CHKO, kde každý nepovedený zásah muže mít mnohem větší negativní následky a o branovském Luhu to platí dvojnásob. Nebo výstavba "pergoly" u přívozu, navíc aniž by o tom byl daný úřad informován (Dle sdělení na stavebním úřadě na Křivoklátě si sice majitel pozemku opravdu podobnou stavbu může na svém pozemku postavit bez souhlasu úřadu, stavba musí být min. 2m od sousedního pozemku, což tato není. A v takovém případě má být podána ohláška spolu se souhlasem majitele sousedního pozemku.
Též si myslím, že na takovou to zakázku by měla být přesná specifikace materiálu a podrobný rozpočet. I když jsem stále ubezpečován, že na to byly zpracovány 3 nabídky a jedna se vybrala, už 3 měsíce se snažím sehnat alespoň výslednou CN - bohužel neúspěšně. A to je právě to co vzbuzuje nedůvěru.
Nicméně bych chtěl poděkovat všem, kteří na zasedání přišli jen věřím, že další zasedání bude minimálně ve stejném počtu a že emoce opět trochu vychladnou a zasedání proběhne v klidnější atmosféře.

 

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.