Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

ČOV Branov - Povolení na SO04

V minulém týdnu, bylo Krajský úřadem odboru dopravy vydáno rozhodnutí, kterým se ruší stavební povolení na příjezdovou komunikaci pro ČOV (SO04). Přestože bude před veřejností pravděpodobně interpretováno jinak, z odůvodnění je patrné, že bylo zrušeno hlavně kvůli závažným chybám v celém procesu tvorby tohoto stavebního povolení.

OD MÚ Rakovník, tedy při vydání povolení nepostupoval v souladu se zákonem resp. vydal souhlasné stanovisko, i když v dodaných podkladech byly závažné chyby.
Nemohu v této souvislosti nezmínit mé obavy, které jsem několikrát jak zastupitelům tak i na veřejném zasedání sdělil. Jelikož se výstavba ČOV plánuje financovat hlavně z dotací, musí být všechny doklady dle mého názoru ve 100% pořádku. V opačném případě pak hrozí, že bude OÚ při realizaci dotace krácena nebo po dokončení bude muset finanční prostředky vracet. O tomto však v případě ČOV nejsem zcela přesvědčen. Několik případů z minulosti a i toto poslední rozhodnutí mi bohužel dává za pravdu. Opět se tedy musím vrátit ke konstatování pan K.K. a M.V., že když to na "úřadě prošlo" pak je to v pořádku a nic se nemůže stát. Tento názor nelze z výše uvedeného brát za správný a v budoucnu by se mohl OÚ celkem "prodražit".

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.