Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Smlouva na výstavbu ČOV

Jak většina občanů jistě zaregistrovala spolek ZSB je stále osočován, že všude píše udání a trestní oznámení a že všechny se stejně ukazují jako neopodstatněná. Jak už jsem v minulosti zmiňoval někteří zastupitelé prostě berou veškerou komunikaci spolku za udání a trestní oznámení.

Zajímavá pak reakce na pracovním zasedání, když jsem se zeptal jak tedy klasifikovat skutečnost, že OÚ poslal kontrolu na pana P. ohledně povolení na čerpaní vody ze studny u kterého tato studna navíc ani neexistuje. Dostalo se mi odpovědi "to byl oficiální dopis z OÚ". Nemá cenu asi rozebírat že podněty spolku jsou také oficiální a myslím, že věcnějšího charakteru, takže k věci tohoto příspěvku. Spolek poslal podnět na přezkoumání platnosti podepsané smlouvy na ČOV (jen připomínám že se jedná o cca 35 mil.) a co se nestalo? Smlouva i přes ujišťování na veřejném zasedání je od počátku neplatná (jen připomínám, že jak na veřejném zasedání tak na našem pracovním bylo citováno jako výrok Ministerstva vnitra - MV, že dle jejich soudu je SOD platná, že se se musí jen ten "posvětit" schválením zastupitelstvem.) Takto opravu není neboť to co bylo citováno, bylo stanovisko OÚ s uvedenými argumenty proč by měla být smlouva platná, které bylo odesláno na MV. Vyjádření MV je jasné a smutné je, že například pan starosta nevěděl (když na pracovním zasedání citoval z dopisu MV) jaké stanovisko OÚ na ministerstvo posílal.
Je mi jasné, že někteří občané tento krok budou stejně hodnotit negativně, nicméně je potřeba si uvědomit, že ohledně dotací jsou celkem přísná pravidla. Osobně jsem přesvědčen, že i když by se dotace dostaly a začalo stavět, tak kdyby se v budoucnu podobné chyby objevily mohlo by to znamenat vrácení dotací nebo jejích částí. A to by bylo pro obec likvidační.

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.