Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Omlouvám se občanům Branova

Omlouvám se tím to všem občanům Branova, že jsem se dnes na "pracovním zasedání" dovolil nehlasovat o dodatku ke smlouvě s realizátorem ČOV (který musí být zítra podepsaný) a to ze dvou důvodů:

  1.  dle výkladu  Zákona o obcích (alepsoň tak jak ho chápu já), pokud má zastupitelstvo o něčem hlasovat tak jedině na veřejném zasedání, jinak nemá hlasování žádnou váhu
  2. k této problematice mi chyběly informace, smlouvu jsem neviděl a neměl jsem čas prostudovat

Z výše uvednéného jsem tedy nehlasoval a následovala reakce pana starosty, že tedy on dodatek nepodepíše a nebude se tedy k vůli mě stavět ČOV. Ještě jednou se omlouvám, že jsem jednal podle svého uvážení. 

Sdílej...

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.