Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

ČOV..."vše by mělo být v pořádku"

Na úterní koordinační schůzce mi pan starosta sdělil, že po konzultaci s právníkem hodlá na mou osobu "podat trestní oznámení" neboť prý informace zveřejněné na těchto stránkách nejsou pravdivé resp. jsou lživé. Na toto má samozřejmě právo a jsem velmi zvědav, jaký bude případný výsledek. Takže je teoreticky možné, že budu muset stránky  "zavřít". Z jeho slov jsem pochopil, že mu hlavně vadí článek o "stavebním zákoně na Branově" a obecně o výstavbě ČOV, kde je prý vše v pořádku a mé poznámky do všeho vznáší jen zmatek.
Ovšem i úterní jednání na OÚ mne ještě více zneklidnilo a jen mne ujistilo, že ne vše je asi připravené, jak už je rok prezentováno.. Na jednání byl přítomen i pan Š., který zajišťuje financovaní ČOV z dotačních zdrojů a přišlo mi, že se v dané problematice opravdu vyzná a dle jeho slov je šance získat vysokou spoluúčast z dotací.
Samozřejmě se diskuze hned od začátku stočila na příjezdovou komunikaci k ČOV. Pan Š. trochu nechápal, proč řešíme nějaké vyježděné koleje a vůbec úpravu  současné "cesty" , která vede k ČOV, když přeci máme souhlas vlastníků, že tudy bude jezdit technika. To, že tuto skutečnost bral jako samozřejmou mne jen ujistilo, že jinde se to asi "dělá" jinak a s občany se ve všech ohledech jedná.
Minulý týden též proběhlo jednání ohledně chyb v projektové dokumentaci, která řeší napojení ČOV na "současnou účelovou komunikaci" v projektové dokumentaci označené jako SO4. Ač většina zúčastněných nabyla dojmu, že jde o jednání o vyjasnění "sporné příjezdové účelové komunikace", skutečnost je jiná. Jedná se o vybudování nového příjezdu cca v délce 30m od vrat ČOV na současnou komunikaci (viz. příloha). A dle pana Englickýho z Odboru dopravy, je v projektové dokumentaci zakresleno špatně vyústění - napojení, které je provedeno na fyzicky neexistující cestu. Zatím nemám v ruce rozhodnutí z daného jednání, ale při jednání bylo konstatováno, že výkres musí být předělán a že se zatím řízení pozastavuje. Když jsem tuto skutečnost nadnesl panu Š., který řeší dotace, tak mi nebyl úplně schopný odpovědět , zda by to nemohl být problém. Jen říkal, že projektová dokumentace tak jak je je schválená a je možno na ni čerpat dotace. Je jasné, že tento člověk asi ke své práci nemusí znát úplně technické podrobnosti, ale myslím, že tato skutečnost by se měla ještě nějak prověřit. Neboť na jedné straně je pro dotace potřeba mít na vše vyřízené povolení a tato přípojka označená SO4 je součástí dokumentace, evidentně ještě všechny povolení nemá. Otázka je, zda vyjádření od Odboru dopravy na toto má nebo nemá vliv.
 
  Když jsme se bavili o občanech, kteří se zatím nepřihlásili k ČOV a on nás upozornil, že pak budou mít tito lidé problém se připojit, jelikož budou muset platit i opravu finálního povrchu komunikace, tak jsem spolu s pár zastupiteli zpozorněl. Ovšem zbylé osazenstvo bylo v klidu. Když jsem namítl, že od počátku bylo všude prezentováno, že přípojky od hlavního řádu budou vyvedeny na hranici pozemku. Pan Š. říkal, že projekty od hlavní trasy na hranici pozemku se musí teprve dořešit a že to bude stát 6 mil. bez DPH. Když jsem namítal, že toto je zásadní informace, kterou by měli občané vědět, neboť skutečnost, že nebudou mít přivedeno na hranici pozemku je v budoucnu výrazně limituje se připojit, bylo mi sděleno, že kdo se chce připojit, měl možnost podat žádost. Po cca 1/2 hodinové diskuzi už musel pan Š. odjet. A teprve nějaký čas po odjezdu pak předseda stavební komise vytáhl plány a tvrdil, že přípojky na pozemek jsou již součástí dokumentace a měly by být tedy realizovány již při výstavbě hlavního řádu kanalizace.Opět mě toto nepřesvědčuje , že je ve všem jasno.
 Ještě jsem navrhl, abychom pro jistotu poslali emailem dotaz stavební firmě (dle mého je to záležitost 5 minut a máme pak v ruce potvrzené že ano nebo ne), zda má skutečně v rozpočtu, ale tento návrh neprošel, neb když je v projektové dokumentaci, tak musí být v rozpočtu. Nezbývá než věřit, že tomu tak je.
Sdílej...

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.