Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Neoficiální zápis z veřejného zasedání 29.12.2016

Jelikož se zatím stále neobjevil na stránkách OŮ ani na vývěsce zápis resp. usnesení z posledního zastupitelstva konaného 29.12.2016. Rozhodl jsem se zveřejnit

alespoň zde jeho neoficiální verzi. Vypracováním zápisu byl pověřen pan Zelenka a ještě na něj byl kladen požadavek, aby byl zápis hotový do úterka 3.1.2017, aby se stihl zveřejnit. Připomínám, že má být zveřejněno do 10 dnů (tzn., že na vypracování měl pan Zelenka 5 dní a dalších 5 dní bylo ponecháno na "zveřejnění). Pan Zelenka tedy zápis předal dle požadavku 3.1 na OÚ včetně zvukového záznamu,m aby mohl být ověřovateli zkontrolován. Bohužel ani do dnešního dne není vyvěšen (tedy 5 dní po zákonném termínu). Jak jsem již uvedl, jedná se o neoficiální verzi, jelikož nebyla ověřena, ale na druhou stranu je v ní uvedeno myslím vše podstatné.

Ing. Karel Sklenička - zastupitel OÚ Branov

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.